NIS 2 White Paper - 'The Essentials'


Is de NIS 2-richtlijn van toepassing op jouw organisatie?


NIS2 is een richtlijn gestemd door het Europese Parlement. De bedrijven die wettelijk moeten voldoen aan deze richtlijn, moeten hun cybersecurity strategie onder de loep nemen en mogelijks aanpassen.


Worstel je ook nog met vragen zoals:


  • Hoe zit de NIS2 richtlijn in elkaar en wat is de bedoeling?
  • Hoe verschilt die van NIS 1?
  • Is NIS 2 van toepassing voor mijn organisatie?
  • Welke stappen moet ik zetten om in regel te zijn?
  • Is er geen overlap met de GDPR?


Meer duidelijkheid?
Download de White Paper | The Essentials of the NIS 2 Directive 


Download de volledige White Paper | The Essentials of the NIS 2 Directive

Separate email addresses with a comma.