Strobbe

Public Channel / Case Study

2097 views
0 Likes
0 0
Klantengegevens veilig bij Zakenkantoor Strobbe dankzij AXS GUARD

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. ABLE nv Dellingstraat 28b 2800 Mechelen Belgium +32 15 50 44 00 info@axsguard.com Samenvatting: Doelstelling Zakenkantoor Strobbe wil het bedrijfsnetwerk verbinden met het Internet om zo elektronische communicatie met de overheid mogelijk te maken.. Uitdaging Zakenkantoor Strobbe heeft een beveiligingso - plossing nodig die de clientgegevens in het bedrijfs - netwerk beschermt tegen hackers en fraudeurs, maar tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk is voor de medew - erkers van het kantoor. Oplossing AXS GUARD biedt Zakenkantoor Strobbe één geïnte - greerde oplossing die de bescherming van het bedrijfs - netwerk garandeert. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van AXS GUARD hoeft niemand in het kantoor een specifieke opleiding te volgen om ermee te kunnen werken. De flexibiliteit van AXS GUARD zorgt ervoor dat Zakenkantoor Strobbe zijn AXS GUARD in de toe - komst nog kan aanpassen of uitbreiden met andere en nieuwe modules. Zo heeft men steeds een oplossing die aangepast is aan de noden van het bedrijf . IT-Care is een IT-bedrijf dat zich onderscheidt als een moderne integrator die de hedendaagse trends volgt. Dat cloudoplossingen telkens weer een succes zijn en bijdragen tot de bedrijfsproducti - viteit, blijkt uit de talrijke succesverhalen van zorgeloze IT-dien - sten die IT-Care op dit vlak al heeft gerealiseerd. De laatste jaren specialiseert IT-Care voornamelijk in cloudoplossingen, waaronder Microsoft Of fi ce 365 (e-mail, SharePoint, Skype for Business, OneDrive, SharePoint apps, ...), Microsoft Azure en vContainer van Proximus. AXS GUARD biedt een all-in-one beveiligingsoplossing voor uw bedrijf om uw interne netwerk infrastructuur en applicaties naadloos en veilig aan te sluiten op het Internet. Onze oplossing kan worden geïntegreerd in elk netwerk en is makkelijk te beheren. AXS GUARD is speciaal ontworpen om beveiligde site-to-site verbindingen, persoonlijke toegang op afstand, sterke authenticatie, enzovoort te bieden en is de eerste lijn van bescherming tegen malware en andere cyberattacks. Uw productiviteit verbetert, aangezien downtime wordt geëlimineerd. Ons team van professionals is altijd klaar om te helpen, zowel op afstand als op locatie. Zakenkantoor Strobbe in 1970 geleden opgericht in Meulebeke. Fiscaliteit kent voor Strobbe geen geheimen. Het kantoor verzorgt de boekhouding van kmo’s en vennootschappen en geeft daarnaast ook vermogensadvies. Meer informatie vindt u op: www.zs.be Geert Strobbe, vat als volgt samen: “Ik geef het toe: ik weet niet veel over IT. Maar daar heb ik dan ook IT-Care voor. Ik wil niet dat mijn medewerkers en ik tijd verliezen met het prutsen aan servers en com - puters. Dat is onze job niet. Ons netwerk en de hele IT-infrastructuur zijn zoals een auto. Als je de sleutel in het contact steekt, moet hij rijden. Als ik mijn computer aanzet, moet ik veilig kunnen werken op het netwerk. En dat kleine, blauwe doosje met het lichtje in, zorgt daar uitstekend voor,” voegt Strobbe nog toe.

1. Klantengegevens veilig bij Zakenkantoor Strobbe dankzij AXS GUARD HET GOEDE VOORBEELD In de wereld van boekhouders en accountants geeft zakenkantoor Strobbe het goede voorbeeld wat informatisering en internetbeveiliging betreft. Zakenkantoor Strobbe verzorgt al meer dan 35 jaar de verzekeringen en de boekhouding van kmo’s en geeft vermogensadvies aan particulieren. Het accoun- tancykantoor ziet liever de mogelijkheden van internet dan de gevaren. Van zodra e-communicatie met de over - heid mogelijk werd, kregen alle werknemers toegang tot het internet. VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID Geert Strobbe, zaakvoerder van Zakenkantoor Strobbe, legt uit: “Ik had van bij het begin door dat je niet om het internet heen zou kunnen, zelfs niet in onze sector waar men omwille van de vertrouwelijkheid het liefst met papier werkt. Tegelijkertijd hoorde je ook al over allerlei vormen van internetcriminaliteit. Ik wilde geen risi - co nemen. Onze gegevens moeten goed beveiligd zijn.” De accountant nam de integrator IT-Care onder de arm voor alles wat met informatica te maken heeft. IT-Care kwam met de ideale oplossing op de proppen om confidentialiteit en elektronisch werken te verenigen: ze plaatsten een AXS GUARD tussen het internet en het netwerk van zeven computer, om zo het risico op intern - etcriminaliteit uit te sluiten. KLEINE, BLAUWE DOOS MET EEN LICHTJE AXS GUARD is een totaaloplossing waarin zowel hard - ware, software, ondersteuning, installatie als opleiding verenigd worden in één toestel. De oplossing vol - doet volledig aan alle behoeften die een bedrijf heeft op gebied van Internet beveiliging én communicatie. AXS GUARD wordt op maat samengesteld en is zo ontwikkeld dat het probleemloos met het bedrijf kan meegroeien. Klanten betalen enkel voor de opties die ze vandaag nodig hebben, wat deze oplossing aantrek - kelijk en betaalbaar maakt voor zowel kmo’s als grotere ondernemingen. De AXS GUARD die werd geïnstalleerd bij Zakenkantoor Strobbe bevat een tiental modules, waaronder de fire - wall, de anti-virus, de mailserver en de content scanning module. Aan de hand van de statistieken kan Geert Strobbe zien wat er op zijn netwerk gebeurt, of er inbraakpogingen zijn, of er veel wordt gesurft en waar naartoe. Integrator IT-Care is gespecialiseerd in IT-oplossingen voor kmo’s in drie verticale markten: petroleum, logistiek en accountancy, waarvoor ze ook eigen software ontwik - kelen. Het gros van hun klanten komt uit de accountan - cymarkt. IT-Care is Partner van AXS GUARD. Daar heeft IT-Care zo haar redenen voor: “We hebben de markt af- geschuimd naar beveiligingsoplossingen, maar geen enkele hardware biedt zoveel functionaliteiten en zulke goede dienstverlening als de AXS GUARD. Ze zijn bij AXS GUARD de oplossing ook steeds aan het verbeteren,” stelde Peter Derycke, sales manager bij IT-Care. “Dankzij hun modulaire systeem is deze geïn - tegreerde beveiliging zo flexibel dat ze kan worden ingezet bij al onze klanten. Bovendien is ze betaalbaar en groeit ze met het bedrijf mee. Hoewel de AXS GUARD op zich zeer complexe hardware is, is de configuratie juist zeer simpel omwille van de webgeba - seerde userinterface en de gebruiksvriendelijkheid.” CASE STUDY Op het vlak van digitalisering en internet bevindt de accountant zich bij de laatste der Mohikanen. De reden hiervan ligt in de specifieke situatie waarin de accountant zich bevindt. Enerzijds zijn de gegevens over het vermogen van cliënten geheim waardoor de gemiddelde accountant als de dood is voor inbreuken in zijn bedrijfsnetwerk via het internet. Daarom kiest hij het zekere voor het onzekere: helemaal geen internet of een internetaansluiting op slechts 1 pc die buiten het bedrijfsnetwerk staat. Anderzijds stimu - leert de overheid de sector om meer elektronisch te werken.

Views

 • 2097 Total Views
 • 1799 Website Views
 • 298 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 15 www.axsguard.com
 • 1 test.axsguard.com
 • 1 axsguard.com