Schedule 2 - Additional HW Maintenance Services - aug2017

Openbaar kanaal / Legal

1141 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
AXS GUARD Additional Maintenance Services General - Aug2017

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Gelieve in te loggen voor het versturen van deze document per email!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. august 2017 Schedule 2 A d d i t i o n a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e s f o r A X S G U A R D T h i s S c h e d u l e f o r m s i n t e g r a l p a r t o f t h e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t b e t w e e n A X S G U A R D / A b l e a n d Y o u . T h e f o l l o w i n g M a i n t e n a n c e S e r v i c e s f o r A X S G U A R D a r e a v a i l a b l e : ● M a n a g e d S e r v i c e s ( m a n d a t o r y ) ● S t a n d a r d E x c h a n g e ● O n - s i t e E x c h a n g e D e p e n d i n g o n t h e a d d i t i o n a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e s Y o u h a v e p u r c h a s e d , t h e a c c o r d i n g b e l o w t e r m s w i l l a p p l y . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 1

4. august 2017 T o r e c e i v e t h e h a r d w a r e u p g r a d e , y o u a r e o b l i g e d t o h a n d i n t h e o l d e r h a r d w a r e a n d Y o u h a v e t o m a i n t a i n t h e S o f t w a r e L i c e n s e . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t i t i s u p t o A X S G U A R D / A b l e s d i s c r e t i o n t o d e c i d e w h e t h e r a d e f e c t i s c o v e r e d b y S t a n d a r d E x c h a n g e a n d w h e t h e r a d e f e c t i v e A X S G U A R D h a s t o b e r e p l a c e d o r r e p a i r e d . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t a l l s e r v i c e s c o v e r e d b y t h i s S c h e d u l e 2 h a v e t o b e p u r c h a s e d t o g e t h e r w i t h t h e A X S G U A R D a n d t h e s e s e r v i c e s h a v e a m i n i m u m d u r a t i o n o f o n e ( 1 ) y e a r . A X S G U A R D / A b l e h a s t h e r i g h t t o s u b c o n t r a c t t h e f u l f i l l m e n t o f a n y o f i t s o b l i g a t i o n s u n d e r t h i s A g r e e m e n t t o a t h i r d p a r t y ( “ A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e S e r v i c e C e n t e r ” ) . 6 . M i s c e l l a n e o u s Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t t h e s e S t a n d a r d E x c h a n g e S e r v i c e s f o r m i n t e g r a l p a r t o f t h e S o f t w a r e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t a n d a r e c o v e r e d b y i t s t e r m s . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 4

6. august 2017 5 . R i g h t s a n d O b l i g a t i o n Y o u h a v e t h e r i g h t t o r e c e i v e t h e O n ​ s i t e E x c h a n g e a s d e s c r i b e d h e r e i n i f t h e c o n d i t i o n s o f S e c t i o n 1 o f t h i s S c h e d u l e 2 o n O n ​ s i t e E x c h a n g e a r e f u l f i l l e d . A d d i t i o n a l l y Y o u a r e e n t i t l e d t o r e c e i v e d i s c o u n t o n p u r c h a s e o f n e w h a r d w a r e u p g r a d e , m e a n i n g a m o r e p e r f o r m i n g v e r s i o n o f t h e h a r d w a r e p l a t f o r m . T o r e c e i v e t h e h a r d w a r e u p g r a d e , y o u a r e o b l i g e d t o h a n d i n t h e o l d e r h a r d w a r e a n d Y o u C o n f i d e n t i a l h a v e t o m a i n t a i n t h e S o f t w a r e L i c e n s e . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t a l l s e r v i c e s c o v e r e d b y t h i s S c h e d u l e 2 h a v e t o b e p u r c h a s e d t o g e t h e r w i t h t h e A X S G U A R D a n d t h e s e s e r v i c e s h a v e a m i n i m u m d u r a t i o n o f o n e ( 1 ) y e a r . A X S G U A R D / A b l e h a s t h e r i g h t t o s u b c o n t r a c t t h e f u l f i l l m e n t o f a n y o f i t s o b l i g a t i o n s u n d e r t h i s A g r e e m e n t t o a t h i r d p a r t y ( “ A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e S e r v i c e C e n t e r ” ) . 6 . M i s c e l l a n e o u s Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t t h e s e S t a n d a r d E x c h a n g e S e r v i c e s f o r m i n t e g r a l p a r t o f t h e S o f t w a r e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t a n d a r e c o v e r e d b y i t s t e r m s . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 6

2. august 2017 M a n a g e d S e r v i c e s I n t r o d u c t i o n A X S G U A R D / A b l e M a n a g e d S e r v i c e s a r e m a n d a t o r y f o r t h e p r o v i s i o n i n g o f S o f t w a r e M a i n t e n a n c e f o r A X S G U A R D . M a n a g e d S e r v i c e s w i l l b e p r o v i d e d b y A X S G U A R D / A b l e v i a t h e w e b b a s e d A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e C e n t e r t o Y o u . 1 . C o n d i t i o n s a . H a v i n g a v a l i d c o n t r a c t o n M a n a g e d S e r v i c e s i s c o n d i t i o n t o t h e c o n c l u s i o n o f a S o f t w a r e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t t o e n s u r e t h a t Y o u r e c e i v e Y o u r S o f t w a r e M a i n t e n a n c e S e r v i c e s . b . Y o u h a v e t o e n s u r e t h a t Y o u r A X S G U A R D h a s a c c e s s t o t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e C e n t e r t h r o u g h t h e I n t e r n e t . c . R e s t o r i n g o f Y o u r c o n f i g u r a t i o n d a t a i s o n l y p o s s i b l e o n Y o u r r e p a i r e d o r a n e w A X S G U A R D . R e s t o r i n g o n a n y o t h e r A X S G U A R D / A b l e o r t h i r d p a r t y p r o d u c t i s i m p o s s i b l e . 2 . P r o d u c t s M a n a g e d S e r v i c e s c a n o n l y b e p u r c h a s e f o r t h e A X S G U A R D P r o d u c t s . 3 . C o n t e n t M a n a g e d S e r v i c e s c o n t a i n t h e f o l l o w i n g S e r v i c e s : 1 . D e l i v e r y o f M a i n t e n a n c e : M a n a g e d S e r v i c e s e n s u r e t h e a v a i l a b i l i t y a n d i f r e q u i r e d t h e d e l i v e r y o f a l l M a i n t e n a n c e S e r v i c e s p u r c h a s e b y Y o u . 2 . R e m o t e b a c k ​ u p : Y o u r c o n f i g u r a t i o n d a t a i s s t o r e d w i t h a n d r e s t o r e d b y A X S G U A R D / A b l e . T h e c o n f i g u r a t i o n d a t a b a c k ​ u p w i l l b e r e s t o r e d b y t h e A X S G U A R D / A b l e b y c o p y i n g i t o n Y o u r n e w o r r e p a i r e d A X S G U A R D . 3 . a d d i t i o n a l P r o v i s i o n i n g : P r o v i s i o n i n g o f n e w s o f t w a r e m o d u l e ( s ) o r p e r f o r m a n c e u p g r a d e o f Y o u r A X S G U A R D i f s o p u r c h a s e b y Y o u . 4 . Y o u r R i g h t s a n d O b l i g a t i o n Y o u h a v e t h e r i g h t t o r e c e i v e t h e M a n a g e d S e r v i c e s a s d e s c r i b e d h e r e i n i f t h e c o n d i t i o n s o f S e c t i o n 1 o f t h i s S c h e d u l e 2 o n M a n a g e d S e r v i c e a r e f u l f i l l e d . 5 . M i s c e l l a n e o u s Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t t h e s e M a n a g e d S e r v i c e s f o r m i n t e g r a l p a r t o f t h e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t a n d a r e c o v e r e d b y i t s t e r m s . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 2

3. august 2017 S t a n d a r d E x c h a n g e I n t r o d u c t i o n A X S G U A R D / A b l e o f f e r s Y o u S t a n d a r d E x c h a n g e a s a n a d d i t i o n a l S e r v i c e t o m a i n t a i n Y o u r A X S G U A R D . 1 . C o n d i t i o n s Y o u h a v e t o f u l f i l l f o l l o w i n g c o n d i t i o n s t o h a v e t h e r i g h t t o p u r c h a s e a n d r e c e i v e S t a n d a r d E x c h a n g e ; a . h a v i n g a v a l i d c o n t r a c t o n S o f t w a r e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t i n p l a c e n o l a t e r t h a n a t t h e d a t e o f p u r c h a s e o f S t a n d a r d E x c h a n g e . b . d e l i v e r y o f a n y i n f o r m a t i o n r e q u e s t e d b y A X S G U A R D / A b l e , t o e n s u r e t h a t A X S G U A R D / A b l e i s a b l e t o f u l f i l l i t s o b l i g a t i o n u n d e r t h i s A g r e e m e n t ; c . s u f f i c i e n t I n t e r n e t a c c e s s h a s t o b e g r a n t e d f o r t h e A X S G U A R D S t a n d a r d E x c h a n g e h a s b e e n p u r c h a s e d f o r ; d . A X S G U A R D h a s t o b e s e n t t o A X S G U A R D / A b l e b y Y o u o r o n e o f A X S G U A R D / A b l e a u t h o r i z e d D i s t r i b u t o r s o r R e s e l l e r s . e . S t a n d a r d E x c h a n g e a p p l i e s t o d e f e c t s o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e ( “ H a r d w a r e D e f e c t ” ) o n l y . 2 . P r o d u c t s S t a n d a r d E x c h a n g e c a n b e p u r c h a s e d f o r a l l A X S G U A R D P r o d u c t s . 3 . P r o c e d u r e I n c a s e o f a H a r d w a r e D e f e c t o n Y o u r A X S G U A R D , Y o u h a v e t o c o n t a c t A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d R e s e l l e r o r D i s t r i b u t o r . I f t h e d e f e c t i s c o n f i r m e d b y A X S G U A R D / A b l e t o b e a H a r d w a r e D e f e c t a n d i s c o v e r e d b y t h e S t a n d a r d E x c h a n g e a s s p e c i f i e d b e l o w , Y o u w i l l r e c e i v e a R e t u r n M a t e r i a l A u t h o r i z a t i o n ( R M A ) d o c u m e n t , i n c l u d i n g t h e R M A n u m b e r i s s u e d b y A X S G U A R D / A b l e . Y o u o r A X S G U A R D / A b l e s a u t h o r i z e d D i s t r i b u t o r o r R e s e l l e r h a s t o s e n d t h e A X S G U A R D i n t h e o r i g i n a l p a c k a g i n g t o t h e a d d r e s s a s s p e c i f i e d o n t h e R M A d o c u m e n t . A X S G U A R D / A b l e w i l l s h i p t h e r e p l a c e d o r r e p a i r e d A X S G U A R D t h e n e x t b u s i n e s s d a y a f t e r r e c e i p t o f t h e d e f e c t i v e A X S G U A R D a n d t h e c o r r e s p o n d i n g R M A n u m b e r . 4 . C o n t e n t A X S G U A R D / A b l e r e p l a c e s a n d / o r r e p a i r s t h e A X S G U A R D S t a n d a r d E x c h a n g e h a s b e e n p u r c h a s e d f o r , w h i c h h a v e a H a r d w a r e D e f e c t c a u s e d e i t h e r b y f a u l t s i n m a n u f a c t u r e a n d m a t e r i a l s o r b y p h y s i o l o g i c a l w e a r i n g a w a y . P h y s i o l o g i c a l w e a r i n g a w a y m e a n s a n y H a r d w a r e D e f e c t t h a t o c c u r s f r o m a b r a s i o n o r d e t e r i o r a t i o n , w i t h t h e e x c l u s i o n o f t h e h o u s i n g ( e . g . p a i n t w e a r i n g ) a n y o t h e r d e f e c t i s h e r e w i t h e x p l i c i t l y e x c l u d e d . 5 . R i g h t s a n d O b l i g a t i o n s Y o u h a v e t h e r i g h t t o r e c e i v e S t a n d a r d E x c h a n g e a s d e s c r i b e d h e r e i n i f t h e c o n d i t i o n s o f S e c t i o n 1 o f t h i s S c h e d u l e 2 o n S t a n d a r d E x c h a n g e a r e f u l f i l l e d . A d d i t i o n a l l y Y o u a r e e n t i t l e d t o r e c e i v e d i s c o u n t o n p u r c h a s e o f a n e w H a r d w a r e u p g r a d e , m e a n i n g a m o r e p e r f o r m i n g v e r s i o n o f t h e h a r d w a r e p l a t f o r m . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 3

5. august 2017 O n ​ s i t e E x c h a n g e I n t r o d u c t i o n A X S G U A R D / A b l e o f f e r s Y o u O n ​ s i t e E x c h a n g e a s a n a d d i t i o n a l S e r v i c e t o m a i n t a i n Y o u r A X S G U A R D a n d t o h a v e t h e r e q u i r e d r e p a i r o r r e p l a c e m e n t b e e n u n d e r t a k e n a t t h e l o c a t i o n w h e r e Y o u r A X S G U A R D i s s t o r e d . 1 . C o n d i t i o n s Y o u h a v e t o f u l f i l l t h e f o l l o w i n g c o n d i t i o n s t o b e a b l e t o p u r c h a s e a n d r e c e i v e O n ​ s i t e E x c h a n g e ; a . h a v i n g a v a l i d c o n t r a c t o n S t a n d a r d E x c h a n g e i n p l a c e n o l a t e r t h a n a t t h e d a t e o f p u r c h a s e o f O n ​ s i t e E x c h a n g e b . g r a n t i n g A X S G U A R D / A b l e o r i t s a g e n t s o r e m p l o y e e s a c c e s s t o Y o u r p r e m i s e s , i n s p e c i f i c a l l y t h e r o o m i n w h i c h t h e A X S G U A R D o r a n y o t h e r r e l e v a n t h a r d w a r e o r s o f t w a r e i s l o c a t e d ; c . t h e A X S G U A R D h a s t o b e l o c a t e d i n t h e a r e a w h e r e a A X S G U A R D / A b l e O n ​ s i t e E x c h a n g e i s a v a i l a b l e , i f Y o u m o v e t h e A X S G U A R D t o a n y l o c a t i o n w h e r e t h e r e i s n o A X S G U A R D / A b l e O n ​ s i t e E x c h a n g e S e r v i c e a v a i l a b l e , t h e O n ​ s i t e E x c h a n g e w i l l b e i m m e d i a t e l y s u s p e n d e d . Y o u c a n c h e c k o n w w w . a x s g u a r d . c o m o r a n y o t h e r h y p e r l i n k p r o v i d e d b y A X S G U A R D / A b l e ; d . s u f f i c i e n t I n t e r n e t a c c e s s h a s t o b e g r a n t e d f o r t h e A X S G U A R D O n ​ s i t e E x c h a n g e h a s b e e n p u r c h a s e d f o r ; e . d e l i v e r y o f a n y i n f o r m a t i o n r e q u e s t e d b y A X S G U A R D / A b l e , t o e n s u r e t h a t A X S G U A R D / A b l e i s a b l e t o f u l f i l l i t s o b l i g a t i o n u n d e r t h i s A g r e e m e n t ; f . S t a n d a r d E x c h a n g e a p p l i e s t o d e f e c t s o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e ( “ H a r d w a r e D e f e c t ” ) o n l y . 2 . P r o d u c t s O n ​ s i t e E x c h a n g e c a n b e p u r c h a s e d f o r a l l A X S G U A R D P r o d u c t s . 3 . P r o c e d u r e I n c a s e o f a H a r d w a r e D e f e c t o n Y o u r A X S G U A R D , Y o u h a v e t o c o n t a c t A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d R e s e l l e r o r D i s t r i b u t o r . I f t h e d e f e c t i s c o n f i r m e d b y A X S G U A R D / A b l e t o b e a H a r d w a r e D e f e c t a n d i s c o v e r e d b y t h e O n ​ s i t e E x c h a n g e a s s p e c i f i e d b e l o w , Y o u w i l l g e t a R e t u r n M a t e r i a l A u t h o r i z a t i o n ( R M A ) d o c u m e n t , i n c l u d i n g t h e R M A n u m b e r , i s s u e d b y A X S G U A R D / A b l e . I f i n A X S G U A R D / A b l e s d i s c r e t i o n r e q u i r e d , a A X S G U A R D / A b l e S u p p o r t E n g i n e e r w i l l r e p l a c e o r r e p a i r t h e A X S G U A R D c o v e r e d b y O n ​ s i t e E x c h a n g e o n ​ s i t e t h e n e x t b u s i n e s s d a y . E x c e p t o t h e r w i s e a g r e e d b e t w e e n t h e p a r t i e s i n w r i t i n g , o n ​ s i t e i s t h e l o c a t i o n w h e r e Y o u a r e s e a t e d a s s p e c i f i e d i n t h e f r o n t p a g e o f t h i s S o f t w a r e M a i n t e n a n c e A g r e e m e n t . 4 . C o n t e n t A X S G U A R D / A b l e r e p l a c e s a n d / o r r e p a i r s o n ​ s i t e t h e A X S G U A R D O n ​ s i t e E x c h a n g e h a s b e e n p u r c h a s e d f o r , w h i c h h a s a H a r d w a r e D e f e c t c a u s e d e i t h e r b y f a u l t s i n m a n u f a c t u r e a n d m a t e r i a l s o r b y p h y s i o l o g i c a l w e a r i n g a w a y . P h y s i o l o g i c a l w e a r i n g a w a y m e a n s a n y H a r d w a r e D e f e c t t h a t o c c u r f r o m a b r a s i o n o r d e t e r i o r a t i o n , w i t h t h e e x c l u s i o n o f t h e h o u s i n g ( e . g . p a i n t w e a r i n g ) . A n y o t h e r d e f e c t i s h e r e w i t h e x p l i c i t l y e x c l u d e d . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t i t i s u p t o A X S G U A R D / A b l e s d i s c r e t i o n t o d e c i d e w h e t h e r a d e f e c t i v e A X S G U A R D p r o d u c t i s c o v e r e d b y O n ​ s i t e E x c h a n g e a n d w h e t h e r a d e f e c t i v e A X S G U A R D p r o d u c t h a s t o b e r e p l a c e d o r r e p a i r e d . © AXS GUARD - Able NV - Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - Belgium 5

Weergaven

 • 1141 Totale weergaven
 • 993 Websiteweergaven
 • 148 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 2 axsguard.com
 • 13 www.axsguard.com