Cevi

Public Channel / Case Study

2306 views
0 Likes
0 0
Veilige IT-omgeving dankzij AXS GUARD bij geïntegreerde lokale overheden en OCMW’s

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. ABLE nv Dellingstraat 28b 2800 Mechelen Belgium +32 15 50 44 00 info@axsguard.com Samenvatting: Doelstelling Naar aanleiding van de conceptnota “Integratie OCMW in de gemeente” zorgen voor een vlekkeloze integratie van de netwerkbeveiliging van het gemeentebestuur en OCMW-bestuur. Uitdaging Een gemeenschappelijke oplossing bieden op het vlak van netwerkbeveiliging die zowel aan de noden en eisen van het lokale gemeentebestuur als aan de noden en eisen van het lokale OCMW voldoet. Oplossing “AXS GUARD” biedt de lokale overheden één geïnte - greerde oplossing die zowel het netwerk van de gemeente als van het OCMW beschermt en dit met inbegrip van een sterke redundantie op verschillende niveaus. Het onderhoudscontract laat eveneens toe om op een prijsvriendelijke manier te groeien of uit te breiden met nieuwe modules en dit aangepast aan de specifieke noden die er op dat moment zijn. Cevi levert als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen, gemeen- ten en OCMW’s, ICT-producten en diensten aan voornamelijk (lokale) overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale samenwerkingsver - banden. www.cevi.be AXS GUARD biedt een all-in-one beveiligingsoplossing voor uw bedrijf om uw interne netwerk infrastructuur en applicaties naadloos en veilig aan te sluiten op het Internet. Onze oplossing kan worden geïntegreerd in elk netwerk en is makkelijk te beheren. AXS GUARD is speciaal ontworpen om beveiligde site-to-site verbindingen, persoonlijke toegang op afstand, sterke authenticatie, enzovoort te bieden en is de eerste lijn van bescherming tegen malware en andere cyberattacks. Uw productiviteit verbetert, aangezien downtime wordt geëlimineerd. Ons team van professionals is altijd klaar om te helpen, zowel op afstand als op locatie.

1. Veilige IT-omgeving dankzij AXS GUARD bij geïntegreerde lokale overheden en OCMW’s INTEGRATIE OCMW IN DE GEMEENTE Begin januari 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Integratie OCMW in de gemeente’ goed. Hiermee wil de Vlaamse Regering een sterker geïnte - greerd sociaal beleid voor de inwoners van gemeenten realiseren. Een volledige integratie wordt beoogd met ingang van 1 januari 2019. Dit gezamenlijke beleid zal uiteindelijk ook leiden tot een samenvoeging of sterke integratie van de ICT-diensten. Om deze integratie voor zijn klanten vlot te laten verlopen en daarbij het risico op internet- en netwerkcriminaliteit uit te sluiten, doet Cevi een beroep op de aangeboden diensten en toestellen van AXS GUARD. AXS GUARD biedt een totaaloplossing waarin zowel hardware als meerdere beveiligingssoftware verenigd worden in één toestel. De oplossing voldoet volledig aan alle behoeften die lokale overheden hebben op het gebied van internet- en netwerkbeveiliging. AXS GUARD omvat een modulair systeem dat volgens de noden van het bestuur kan aangepast worden. De lokale over - heden betalen enkel voor die modules die ze vandaag nodig hebben. Dit maakt AXS GUARD aantrekkelijk en betaalbaar. “We werken al lang met AXS GUARD als be- veiligingsoplossing. Naast het product zelf zijn we ook uitermate tevreden van hun aangeboden dien - sten”, licht Filip Moentjens (foto) , productmanager bij Cevi toe. “Het modulaire concept en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn de grote voordelen van AXS GUARD ten opzichte van de concurrenten.” FOCUS OP LOKALE OVERHEDEN De beoogde integratie is geen eenvoudige opdracht. Veel hangt af van de bestaande systemen waarover steden, gemeenten en de OCMW’s beschikken. In sommige gevallen doen beide reeds een beroep op AXS GUARD als firewall. “Dan is de uitdaging hoofzake - lijk om beide systemen vlekkeloos te integreren en te zorgen voor de nodige uitbreidingen, bijvoorbeeld het verhogen van het potentieel van de firewall,” aldus Filip Moentjens. In de meeste gevallen beschikken de steden, gemeen- ten en de OCMW-centra over verschillende netwerk- securityoplossingen. “Hierbij is het belangrijk om in overleg een besluit te nemen en voor één systeem te kiezen”, aldus Filip Moentjens. “In dat opzicht worden de troeven die AXS GUARD te bieden heeft aan de klant verduidelijkt. Voordelen zoals een degelijk onder - houdscontract evenals de duidelijke focus die met AXS GUARD als product gelegd wordt op de lokale over - heid, worden dan aangekaart.” Die aangeboden ondersteuning is een belangrijke pijler voor Cevi. Cevi staat in voor de eerstelijnsonders - teuning, maar doet voor de tweedelijnsondersteuning een beroep op AXS GUARD. “Interessant voor ons is dat deze ondersteuning zich in België bevindt. Indien nodig staan de AXS GUARD-technici snel ter plaatse. Bovendien bieden zij Nederlandstalige ondersteuning, wat het zowel voor ons als voor de IT-verantwoordelijken van de lokale besturen makkelijker maakt om het prob - leem concreet toe te lichten”, aldus Filip Moentjens. “De samenwerking met AXS GUARD maakt de integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW voor ons en onze klanten alvast een pak eenvoudiger!” CASE STUDY Cevi werd in 1971 opgericht als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen, gemeenten en OCMW’s in Oost- en West-Vlaanderen. Sinds 2004 maakt Cevi deel uit van ADINFO NV, waarvan NRB (Network Research Belgium) sinds 2010 hoofdaandeel - houder is. Twee ADINFO-centra (Cevi en Logins) richten zich op de Vlaamse markt; het andere (Civadis) op het Franstalige gedeelte van België.

Views

 • 2306 Total Views
 • 1839 Website Views
 • 467 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 1 www.google.com
 • 23 www.axsguard.com
 • 2 axsguard.com