Belgische overheid investeert fors in ICT-beveiliging
...en dat is maar goed ook

Elk jaar worden cybercriminelen gewiekster, zo blijkt uit het jaarlijkse Internet Organised Crime Threat Assessment-rapport IOCTAvan Europol. Internationale hacking – zelfs tussen staten onderling – seksuele uitbuiting van kinderen en ransomware-aanvallen nemen toe en worden steeds slimmer toegepast. Het rapport biedt een ontnuchterende kijk op de staat van onze beveiliging op internet.

Ongeveer tegelijkertijd kondigt de Belgische overheid een forse investering aan van 15 miljard euro in ICT-beveiliging. Het plan,  ‘National Pact for Strategic Investments’omschrijft vijf domeinen waarin op lange termijn (tussen 2019 en 2030) wordt geïnvesteerd om extra experts op te leiden, aan te werven en computerveiligheid beter te waarborgen. Zo zal een belangrijk deel gaan naar opleidingen en de aanwerving van maar liefst 1.500 experts.

Bovendien wordt een nieuw certificaat in het leven geroepen dat ‘digitale weerbaarheid’ aantoont bij bedrijven. Het enige nadeel hierbij is dat het certificaat niet wordt verplicht. Terwijl we de oprichting van een keurmerk voor digitale beveiliging toejuichen, betreuren we eveneens dat cybersecurity op deze manier nog te zeer een optioneel gegeven lijkt te zijn. 

Vanuit AXS GUARD blijven we streven naar een veilige leef- en werkomgeving voor iedereen op het internet. Computerveiligheid is dan ook een van de grondslagen van een succesvol en modern bedrijf.


Deel deze post

Herken jij een Phishing poging ?
Één op 3 medewerkers niet !